PROWADZIMY ZAJĘCIA PO ANGIELSKU I FRANCUSKU

We conduct swimming lessons in English and French.

Nous organisons des cours de natation en anglais et en français.

Prowadzimy prawdopodobnie jedyną w Warszawie pływacką grupę francuskojęzyczną oraz indywidualne lekcje pływania po francusku. Zapraszamy również wszystkich chętnych anglojęzycznych!

We run probably the only French-speaking swimming group in Warsaw and individual swimming lessons in French. We also invite all English Speakers !

Nous organisons probablement le seul groupe de natation francophone à Varsovie et des cours individuels de natation en français. Nous invitons également tous les Clients anglophones!